پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه فراخوان دوره ترکیبی کوتاه مدت یادگیری الکترونیک

   اطلاعیه

   *قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان گرامی *

   جهت پیگیری امورات مربوط به دفتر استعداددرخشان و کمیته دانشجویی ، روزهای

   یکشنبه و چهارشنبه

   مراجعه فرمایید...

   061-33114153


   لینک های مرتبط
   لینک های مفید
   إحصاء کلیا
   إحصاء جمیع المشاهده 74746
   أکثر الیوم مشاهدةً 1440/08/25
   إحصاءات أکثر المشاهد الیومیة 586
   زیارة الیوم 12
   زیارة أمس 25

   مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اهواز

   اخبار مرکز مطالعات و توسعه
   رمز الخبر : 80558  |  تأریخ الوقوع : 1441/05/17 18:27:2
   الصفحة1مِن7123456...7.التالي.إذهب

   فرم رضایتمندی ارزشیابی360درجه اعضای هیات علمی

    گروه دورانV5.5.2.0