• ساعت : ۱۷:۶:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 
  • کد خبر : ۸۰۳۳۷
نشست كارگروه دانش افزایی شنبه 98/10/07 ساعت 13 الی 14 واقع در مركز مطالعات

نشست کارگروه  مشترک دانش افزایی(نماینده نهادمعظم رهبری دانشگاه و اعضا کارگروه بسته آموزش پاسخگو وعدالت محور) شنبه 98/10/07 ساعت 13 الی 14 واقع در مرکز مطالعات با حضور اعضا کارگروه برگزار گردید.

در این نشست در راستای نشست های گروهی با اعضای هیأت علمی و موضوعات پیشنهادی در خصوص کیفیت فوق برنامه ها ،  شناسایی نیازهای دانش افزایی، طرح پرسش نیازسنجی و نظر خواهی از اعضا، مطالبی از سوی اعضا کارگروه مطرح گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    مرکز مطالعات و توسعه آموزش

    V5.5.2.0