• ساعت : ۲۰:۲۴:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
  • کد خبر : ۸۰۵۷۰
دومین نشست كارگروه فن آوری نوین یكشنبه 98/10/29 ساعت 9الی 11 واقع در مركز مطالعات

در این نشست  پیشنهاداتی درخصوص برنامه های قابل اجرا و جزعیات روش اجرای تیم آموزش،  از سوی اعضا کارگروه ارائه گردید وهمچنین اعضا کارگروه با رای نهایی ، استفاده از پتانسیل  دانشجویان توانمند؛ جهت تدریس در این مدرسه به منظور بهره مندی از دانش بروز راصادر کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    مرکز مطالعات و توسعه آموزش

    V5.5.2.0