• ساعت : ۱۸:۴۱:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 
  • کد خبر : ۸۰۸۰۹
دومین كارگاه آماده سازی دانشجویان در دوازدهمین المپیادعلمی در حیطه كارآفرینی 98/11/16ساعت 10الی12

دومین کارگاه حیطه کارآفرینی در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویی با حضور مدرس جناب آقای دکتر منصور ظهیری عضو محترم هیات علمی دانشکده بهداشت با جمعی از دانشجویان متقاضی شرکت در این حیطه بجهت آشنایی با سوالهای  المپیاد؛  در تاریخ 98/11/16ساعت 10 الی 12، واقع در کارگاه شماره (1) دانشکده بهداشت برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    مرکز مطالعات و توسعه آموزش

    V5.5.2.0