پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398


كتاب هاي منتشر شده واحد چاپ و انتشارات EDC

 

اين كتابها در دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ­­­­_ واحد چاپ و انتشارات واقع در طبقه دوم دانشكده بهداشت قابل دسترسي هستند

 شماره تماس : 3367571-0611

 آخرين بروز رساني: 19/02/1391


كتابگروه دورانV5.5.2.0