پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398

 

 

 

پیام توسعه آموزش جندی شاپور 

دو فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

 

صاحب امتیاز: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

مدیر مسئول: دکتر علیرضا اولی‌پور

سر دبیر: دکتر سید محمد علوی

مدیران اجرایی: دکتر مهدی سیاح برگرد، فریده صفی‌خانی

³ ویراستار فارسی: سیدعابدین حسینی آهنگری

³ ويراستار انگليسي: راضیه شایان پور

³ کارشناسان مجله: شیرین موتای اهوازی، نسرین شمس

³ شمارگان:700 نسخه

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب الفبا :

مهندسی حسین الهام‌پور (مربی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران)، دکتر عباس بازرگان هرندی (استاد دانشگاه تهران، ایران)

دکتر مهدی سیاح برگرد (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران)، مهندس عبدالحسین شکورنیا (مربی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران)، دکتر مهستی علیزاده (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران)

دکتر بهرام عین‌الهی (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران)، دکتر علی حسین قاسمی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران)

دکتر مهناز مهرابی‌زاده هنرمند (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران)، دکتر عظیم میرزازاده (استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران)

³نشانی دفتر مجله: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده بهداشت طبقه دوم، زون چهارم، دفتر چاپ و انتشارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پست الکترونیکی: EDC_Journal@ajums.ac.ir

دورنما: 33738537-061
 آخرين بروز رساني: 31/06/1393


مشخصات مجله - انگليسي

    گروه دورانV5.5.2.0