پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
دریافت فایل

  معرفی واحد ارزشیابی استاد

  واحد ارزشیابی اساتید

  معرفی و رسالت:

  ارزشيابي فرايندي است نظام دار براي جمع آوري ، تحليل و تفسير اطلاعات به منظور بررسي ميزان عملي شدن هدفها مي باشد و هدف عالي و نهايي آن ارتقاء كيفيت آموزش مي باشد. بهبود و ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه در صورتی میسر است که اطلاعات درست و کاملی از کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی در دسترس باشد. ارزشیابی اعضاء هیات می تواند اطلاعات لازم را در اختیار مسئولین آموزشی قرار دهد. بررسی کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیات علمی، از طریق بررسی نتایج ارزشیابی انجام یافته از دانشجویان هم چنین ارزشیابی برنامه های آموزش اجرا شده در سطح دانشگاه و ارائه بازخورد به ذینفعان از دلایل وجودی این واحد در دانشگاه می باشد.

  اعضاي واحد ارزشيابي  اساتید مركز EDC :

  دکتر فخری  سرپرست كميته

  کارشناس : خانم عباسپورو خانم کتانباف نسب

   

  گروه دورانV5.5.2.0